Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група
Административно съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Документите са подадени в срок
Да
II. Група
Допустимост на ПП
Критерий Води до отхвърляне
1.
ПП е допустимо
Да
III. Група Праг за преминаване
Техническа и финансова оценка
50.00
Критерий Максимален праг (100.00)
1.
Техническа оценка
30.00
2.
Финансова оценка
30.00
3.
Критерий за бюджет
40.00
Праг за преминаване: 50.00 Максимален праг: 100.00