Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група
яве
Критерий Води до отхвърляне
1.
ае
Да