Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група
критерии за административно съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
проба
Да